tvoříme svobodný prostor

  Екип на човечеството в България или Humanity’s Team България

Какво ще рече „Екип на човечеството” (Humanity’s Team)?

„Екип на човечеството” (Humanity’s Team) е активно духовно и гражданско движение за правата на човека из целия свят. То се съобразява с обществените и културни различия и се стреми винаги да създава простор за проявата и развитието на Новата духовност. „Екипът” е отворен и открит във всички свои дейности и начини на финансиране. Неговите членове се стараят винаги да общуват със съзнанието, че всички са част от едно цяло и използват Петте стъпки за достигане на мир като основен принцип във всичко, което са и което правят.

Движението е вдъхновено от книгите на Нийл Доналд Уолш „Разговори с Бога”. То е вариант на духовните движения от 60те години на 20 век, които свързват духовните науки на Изтока и Запада. Движението развива своята дейност в повече от 90 страни из цял свят.

Екип на човечеството или Humanity’s Team

Философия:

Философията на „Екипът” извира от осъзнаването, че обществените страдания като войни или глад, се дължат на човешките убеждения за нашата взаимната отделеност и за наличието на недостиг. Затова последните две не могат да бъдат разрешени нито по военен, политически или икономически начин, а само чрез промяна на тези убеждения и то на първо място в нас самите. Ето защо „екипът” участва във взаимното създаване на Новата духовност, която гледа на всеки човек като на извор на всякаква сила, истина, светло, любов, радост и свобода, където никой не може да накара друг човек да ги изживява при дадени конкретни условия.

Новата духовност не призовава към търсенето на тези сили и истини във външния свят, нито в светските неща, нито в която и да е определена сила в света, нито пък в конкретна личност или институция. Новата духовност е светоглед, който изоставя идеята, че човек разбира всичко, от което има нужда, за да създаде свят, за който е мечтал, т.е. свят на мир, радост и хармония. Нещо повече, то смята, че е необходимо още да задълбочим своите познания и да разширим своите досегашни представи за Бога и за Живота по такъв начин, че те да бъдат споделяни от всички хора по света. Новата духовност насърчава към търсенето на действителната природа на нещата, към поставянето под съмнение на най-основните истини и осъзнава, че човечеството, природата и въобще всичко е едно неделимо цяло.

Цели:

„Екипът” иска да подпомогне обединяването на човечеството чрез промяна на представите ни за Живота, Бога и хората. Той се стреми да замени теологията и идеологията на избраничеството посредством осъзнаването на взаимносвързаността на всички неща и хора; цели да създаде свят без граници в материалната, обществената и психологическата сфера. „Екипът” подпомага силата в човека да осъществи своите съкровени желания, а също и желанията за постигането на единност в човешкото общество; изследва ефикасността на настоящите ни представи за Живота, хората и Бога и е отворена за възприемането на нови такива.

Мотото на „Екипът на човечеството” е „ Всички ние сме едно” (“We are all one”).

Средства:

Своите цели сдружението постига чрез подпомагането на личностното развитие на неговите членове. То организира групови образователни дейности и преживявания свързани в работа в екип и взаимна подкрепа. Що се отнася до груповите изживявания на взаимна свързаност и процеса на отстраняване на психологическите бариери и блокади „екипът” използва например методите на съзвездията, терапевтични разговори или Кръгът на сърцето, които помагат на участниците да изразят това, което чувстват и това, което искат да преживеят, както и да намерят своите най-дълбоки убеждения и своите най-красиви представи за живота. Членовете на сдружението вярват, че тези представи са у всички хора на света са взаимно съвместими и хармонично свързани и че най-прекрасната представа, на които и да е човек, подпомага представата на друг, те взаимно се развиват и допълват. Щом като хората с общи представи се обединят в името на постигането на дадени общи намерения, то те ще успеят да ги реализират по такъв начин, че резултатът да е в хармония с намеренията на всеки човек.

Структура на движението:

Върховен орган на движението е Световен съвет, чийто членове са народните координатори на местните „екипи”. Световният съвет се среща веднъж годишно и избира между своите редици световен координатор, който ръководи целогодишната работа на Глобалния офис (Global Office). Понастоящем световен координатор в Стийв Фарел от САЩ. В определените страни после действат народните екипи, които избират своя народен координатор. Организационните структури в конкретните страни се отличават една от друга и отговарят на местните условия.

Официалната страница на световния „Екип на човечеството” е:

http://humanitysteam.org/

„Екип на човечеството” в България:

В България понастоящем няма активно движение. За нас в България „Екипът на човечеството” е синоним на „Световен тим за духовно възраждане”.

През 2009та година на заседание в столицата на ЮАР Йоханесбург Световният съвет на „Екипа на човечеството” реши да подпомогне възникването на движения и в други страни и апелира към народните „екипи” да подпомогнат своите съседи. Чешкият „екип” реши да подпомогне наред в Полша и България, поради присъствието на български симпатизант в него.

Ако имате желанието да се присъедините към „екипа” или пък да подпомогнете неговата дейност в България, обадете ни се. Ще се радваме да ви помогнем и да ви посъветваме, ще ви свържем с хора из цял свят или с някой от представителите на Световния съвет.

За повече информация/Контактна личност:

Ради Чухлев

E-mail: radi@top-tours.org

Телефон: +359 596 3 36 36, +359 888 527 837, +359 899 80 40 34

„Екип на човечеството” в Чехия/ Humanity’s Team Czech Repubic

Активно движение и в Чехия започна да съществува от 2004 г. т.е. след визитата на Н. Д. Уолш в Прага. В резултат на двегодишни усилия т.е. през 2006та година бе създадено гражданско сдружение Humanity’s Team Czech Repubic.

Какво означава „Екипът на човечеството” за нас?

То е общност от хора, които създават свободен простор за изява на това, което сме. Подкрепя неповторимостта на всеки един от нас и се основаваме на това, което е общо помежду ни. Това, което ни свързва, е учтивост, радост и респект. Дейността на „екипа” ни подпомага в постигането на съзнателен и хармоничен начин на живот.

Организираме срещи, семинари, групови ваканции и празненства. Ние вече заедно създаваме свят , в който искаме да живеем и в бъдеще. Пишем за всичко това, фотографираме моменти от нашия живот и създаваме електронни страници. Каним ви да посетите нашите електронни страници. 

Официалната страница на чешкия „Екип на човечеството” е:

http://www.humanitysteam.cz/

Страници от живота на чешкия „екип” са:

http://plus.humanitysteam.cz/

Е-обществото на чешкия „екип” е:

http://humanitysteamcr.ning.com/

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist